Kruisbergseweg 40 | 6601 DC Wijchen

Verandering van kosten voor gebitsprothese

Verandering van kosten voor gebitsprothese

Gebitsprothese zal duurder worden in 2017

De verplichte eigen bijdrage voor een (implantaatgedragen) gebitsprothese gaat in 2017 omhoog. In plaats van de vaste eigen bijdrage van € 125,00 zal een percentage van 10% of 8% van de kosten gehanteerd worden. Ook zal voor rebasing en reparatie aan uw prothese een eigen bijdrage worden ingevoerd van 10% van de kosten.

In onderstaand artikel (bron: KMNT) leest u meer hierover. Mocht u vragen hebben kunt u ons altijd bellen op 024-6424220
Vanaf 1 januari 2017 gaan patiënten een percentuele eigen bijdrage betalen voor implantaatgedragen gebitsprothesen, in plaats van een vaste eigen bijdrage. Dat heeft minister Schippers van VWS per brief laten weten aan de Tweede Kamer.
Voor de implantaatgedragen gebitsprothese geldt in de Zorgverzekeringswet (Zvw) nu een vaste eigen bijdrage van €125 voor de onder- of bovenkaak, terwijl voor normale gebitsprothese een eigen bijdrage geldt van 25% van de kosten. Daardoor komt het in de huidige praktijk regelmatig voor dat een normale prothese voor de patiënt duurder uitvalt dan een (hoogwaardiger) implantaatgedragen prothese. Met de nieuwe maatregel beoogt de minister een einde te maken aan deze situatie.

Dit gaat gelden per 1 januari

  • Voor implantaatgedragen prothesen voor de onderkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 10% van de kosten;
  • Voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak gaat een eigen bijdrage gelden van 8% van de kosten;
  • Voor de normale gebitsprothesen wordt eigen bijdrage van 25% van de kosten gehandhaafd.

De KNMT is blij dat er een besluit is genomen over het aanpassen van de eigen bijdrage voor de implantaat gedragen gebitsprothese. Met dit besluit wordt beoogd dat de patiënt voor een implantaatgedragen prothese hetzelfde bedrag moet bijbetalen als voor een conventionele gebitsprothese. Hiermee komt een eind aan de vreemde situatie dat de patiënt minder hoeft bij te betalen voor de duurdere behandeling en blijft de vergoeding voor de implantaat gedragen prothese in het basispakket. De KNMT gaat vanaf januari strikt monitoren of de eigen bijdragen daadwerkelijk op een vergelijkbaar niveau komen te liggen.

Reparaties en rebasing gebitsprothesen

De minister voert op voorspraak van het Zorginstituut Nederland (ZIN) ook een eigen bijdrage van 10% van de kosten in voor reparaties en rebasing van gebitsprothesen. Volgens de minister gaat het daarbij om maximaal 45 euro.

Bron: KNMT. Klik hier voor meer informatie.

Posted by Mondzorg Centra Wil Franken / Posted on 22 sep
  • Post Comments 0

    Menu Title